Alison

3235 Ընկերության էջի դիտումներ

13 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

20 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2008

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 3 Abbeygate Street Upper, Galway, Իռլանդիա

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

Կոնտակտներ

3 Abbeygate Street Upper, Galway, Իռլանդիա
+37491744528