Alternative Creative Network

121306 դիտում

37 հետևորդ

16 ակտիվ աշխատանքներ

113 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Alternative Creative Network

Alternative Creative Network   LLC  is a company which is specialized in provision on media ads for internet sources. We solve different objectives in marketing, which are providing fast notice for target audience about product, service, function, action and any other event that is our partner prefer. We  work with major companies and offering the fastest and effective methods. Our general objectives are making our own image and make all our brands and selling goods knowable for all internet users. Our high quality specialists can solve any objectives and take a different ways to every partner. We make regular trainings for our employees and provide full reports ready for new challenges.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատողների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 16 Դավիթ Անհաղթի փողոց

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ

Կոնտակտներ

16 Դավիթ Անհաղթի փողոց
(044) 532-323
http://acn.am/