Alternative Creative Network

198774 դիտում

52 հետևորդ

7 ակտիվ աշխատանքներ

153 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Alternative Creative Network

Alternative Creative Network   LLC  is a company which is specialized in provision on media ads for internet sources. We solve different objectives in marketing, which are providing fast notice for target audience about product, service, function, action and any other event that is our partner prefer. We  work with major companies and offering the fastest and effective methods. Our general objectives are making our own image and make all our brands and selling goods knowable for all internet users. Our high quality specialists can solve any objectives and take a different ways to every partner. We make regular trainings for our employees and provide full reports ready for new challenges.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատողների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 16 Դավիթ Անհաղթի փողոց

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (7)

ACN Benefits

- Free and tasty lunch
- Friday coffee break
- Bonus system 
- English classes during working hours
- Gym package coverage
- Sport events
- Career growth
- Teambuilding activities
- Smart and creative co-workers

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Կոնտակտներ

16 Դավիթ Անհաղթի փողոց
(044) 532-323