Alternative Creative Network

144883 Ընկերության էջի դիտումներ

92 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

175 ընդհանուր աշխատանքներ

Alternative Creative Network   LLC  is a company which is specialized in provision on media ads for internet sources. We solve different objectives in marketing, which are providing fast notice for target audience about product, service, function, action and any other event that is our partner prefer. We  work with major companies and offering the fastest and effective methods. Our general objectives are making our own image and make all our brands and selling goods knowable for all internet users. Our high quality specialists can solve any objectives and take a different ways to every partner. We make regular trainings for our employees and provide full reports ready for new challenges.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: 16 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

ACN Benefits

  • Smart and creative co-workers
  • Teambuilding and corporate events
  • Career Growth
  • Sport events

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

16 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(044) 532-323