Armenian Code Academy

25770 Ընկերության էջի դիտումներ

44 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

55 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

OUR MISSION

ACA is the leading educational platform for talented people with huge potential. Here we unleash that potential, train new talent and fulfill the gap between universities and the labor market.

 

We are here to set the trend.

ACA looks forward and starts training people Armenia (and the world) needs tomorrow. It’s extremely important for us to be on the same page with leading employers, provide the expertise which is in high demand. 

 

We are here to change the environment.

We’re constantly growing and launching new initiatives in the educational sphere. Our mission is to support the tech industry, help tech companies to grow faster and help talented youth to find their ideal career path. 

 

We are here to help each other.

Personal and professional development of ACA team members is a priority for us. That’s why you’re welcome to try and initiate new products.

 

We are here to break the rules.

ACA creates a new environment, and the majority of traditional rules and processes don’t work for us. Basically, we’re changing every day - you need to be prepared for that and always suggest your improvements.

 

OUR VALUES

Intelligence

We are fond of fast learners, smart people, who are always curious about new things.

 

Flexibility

ACA team members are always ready to change the process, decision, point of view, if it's more suitable for the current situation. We’re ready for big scale and fast decision making and execution.

 

Positivity

Always trying to find positive output, not giving up while facing the problem and spreading a positive mood among the team.

 

Ownership

Working at ACA means accepting the "Be-your-own-CEO" approach, and being ready to take responsibility for everything you do.

 

Emotional Intelligence

We’re empathic, so we’re ready to listen carefully, understand each other, manage our emotions and create a place for positive and effective communication.

 

Transparency

We want everyone to always share feedback, concerns and thoughts. Expect the same from team members, ask mentors to share more if need and request any kind of information about ACA business you need or want to know.

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Պարգևատրման համակարգ
Սպորտային փաթեթ

Կոնտակտներ

3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37498124816