Ashley Homestore

32302 Ընկերության էջի դիտումներ

35 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

31 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Դիզայն/Ճարտարապետություն/Շինարարություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Արցախի պող. 23 , Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Արցախի պող. 23 , Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37411611000