Retail Merchant Group

5196 Ընկերության էջի դիտումներ

14 հետևորդ

3 ակտիվ աշխատանքներ

62 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Մարքեթինգ/Գովազդ/ PR
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (3)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499385878