Retail Merchant Group | Staff.am(am)

Retail Merchant Group

2841 Ընկերության էջի դիտումներ

9 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

31 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Մարքեթինգ/Գովազդ/ PR
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499385878