BD RETAIL GROUP | Staff.am(am)

BD RETAIL GROUP

21019 Ընկերության էջի դիտումներ

17 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

26 ընդհանուր աշխատանքներ

Started from DIANA shop and being one of the largest boutique shops offering wide range of famous brands, currently BD Retail Group represents MANGO, OKAIDI, CARTER'S, PARFOIS, TERRANOVA, KIABI fashion  franchises respectively in Armenia.

Ոլորտ` Ներկրում/Արտահանում/Առևտուր
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37460540011