Bella Casa

3417 Ընկերության էջի դիտումներ

16 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

37 ընդհանուր աշխատանքներ

hr.penotex@yandex.com

Ոլորտ` Արդյունաբերություն/Արտադրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: ք.Երևան, Թևոսյան 115/14, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

Արտոնությունների փաթեթ

Անվճար սնունդ / կտրոններ
Ծառայողական մեքենա

Կոնտակտներ

ք.Երևան, Թևոսյան 115/14, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499662005