BeOptim

2334 Ընկերության էջի դիտումներ

Ոլորտ` Մարքեթինգ/Գովազդ/ PR
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Տերյան 91, 3րդ մուտք ,2րդ հարկ,4րդ դուռ , Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված թրեյնինգներ

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թրեյնինգներ։

Կոնտակտներ

Տերյան 91, 3րդ մուտք ,2րդ հարկ,4րդ դուռ , Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(055) 288-884, (077) 329-491