Exsol LLC

19518 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

15 ընդհանուր աշխատանքներ

Exsol LLC is a startup company based in Armenia, which provides innovative software solutions and superior technical services to our partners.

Our mission is simple, to take full ownership for all that we do, to protect those who trust in us, and to make lifelong clients from every customer contact.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2018

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Սմբատ Զորավար 11/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Սմբատ Զորավար 11/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37455775595