Byblos Bank Armenia cjsc | Staff.am(am)

Byblos Bank Armenia cjsc

86053 Ընկերության էջի դիտումներ

125 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

130 ընդհանուր աշխատանքներ

Byblos Bank Armenia is a member of Byblos Bank Group which is a universal financial institution that is focused on the domestic and regional markets while striving to offer world class services to the customer, value-creation to the shareholder, fulfillment to the employee, and economic benefits to the community it serves. You can learn more about Byblos Bank Armenia from the following web page: www.byblosbankarmenia.am

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(060) 616-100