CargoMatrix Inc. Armenian Branch

25451 Ընկերության էջի դիտումներ

15 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

25 ընդհանուր աշխատանքներ

CargoMatrix Inc. is uniquely positioned to handle the challenges facing the logistics and cargo industries. These challenges include the movement towards software solutions that will provide transparency, accuracy, measurable performance metrics and making technology accessible to providers and stakeholders of all sizes.
Software and hardware solutions are designed around the global vision of industry leaders and organizations that are carving the path of future industry standards. Our unique value proposition is our pro-active approach to being abreast of technology trends; regulatory requirements; market demands; product trends and developing solutions to ease the challenges facing Shippers, Air Carriers, Forwarders, Ground Handlers and other Stakeholders in the supply chain.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 1999

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 56 Կարապետ Ուլնեցի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգեվավճար
Ճկուն աշխատաժամեր
Բժշկական ապահովագրություն
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Անվճար սնունդ / կտրոններ

Կոնտակտներ

56 Կարապետ Ուլնեցի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37411273730
Loading
Loading