Cascade People and Business

13710 Ընկերության էջի դիտումներ

23 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

12 ընդհանուր աշխատանքներ

We are a team of HR experts and professionals devoted to our goal of assisting and helping our clients to adapt to rapidly changing environment and equipping them with innovative and flexible tools and solutions for their business growth. As a pioneer in the field of HR consulting services, we are the only company in Armenia that offers one-stop complex HR management services and consulting. As a credible and trusted business partner for our clients, we provide a comprehensive set of customized solutions and stand alone or packaged turnkey HR services tailored to their specific needs.    Whether it’s workforce planning, change management or complete reconstruction/reorganization of the company, we are there to help our clients identify correctly, prioritize and systemize their needs and address them with professionally designed and most rational solutions. We unite people, create an enabling environment for a positive change and guide our clients through the whole process.
Ոլորտ` ՄՌԿ/Խորհրդատվություն/ Իրավական
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(094) 584-696