CodeIdea

5948 Ընկերության էջի դիտումներ

8 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

23 ընդհանուր աշխատանքներ

We are a fast -growing web and mobile apps development company with great experience in software developing .Using best practices we offer our clients cloud based rich web applications development services. WE can create a  product from the scratch-staring with User Experience and ending with Quality Assurance.Shipping the high quality product at the right time- this is our formula of success.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Նաիրի Զարյան 73/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

CodeIdea

CodeIdea is specialized in creating websites and mobile applications. We can create your brand from the scratch.

CODEIDEA

We are a fast-paced, technology-driven organization characterized by innovation, dynamic environment, and continuous growth. Hard work, responsibility and fairness are always appreciated in CodeIdea.

The keys to our success are a culture of open communication, teamwork, and a willingness to support and encourage one another.

We are proud of the achievements and progress of our teammates, so we are always communicating, having team-building activities toto encourage the team spirit.

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Զվարճանքի ժամ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում

Կոնտակտներ

Նաիրի Զարյան 73/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37441391199