DC School of languages and prof. development

1443 Ընկերության էջի դիտումներ

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 21, Pushkin street, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված թրեյնինգներ

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թրեյնինգներ։

Կոնտակտներ

21, Pushkin street, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն