Democracy International

2661 Ընկերության էջի դիտումներ

21 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

26 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` ՀԿ/Միջազգային կազմակերպություն

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

About the Organization

DI provides technical assistance, analytical services and project implementation for democracy, human rights, governance and conflict mitigation programs worldwide for the U.S. Agency for International Development (USAID), the U.S. State Department and other development partners. Since its founding in 2003, Democracy International has worked with civil society organizations, political parties, election-management bodies, government agencies, legislatures, justice-sector institutions, and others in 80+ countries.

 

DI welcomes and supports a diverse and inclusive work environment. We are committed to equal employment opportunities (EEO) for all applicants seeking employment and for DI employees. DI makes employment decisions based on organizational needs, job requirements and individual qualifications without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, marital status, sexual orientation, personal appearance, military status, gender identity or expression, genetic information, political affiliation, educational status, unemployment status, place of residence or business, source of income, or reproductive health decision making. Additionally, harassment or discrimination based on these characteristics will not be tolerated at DI. To perform the essential functions of this position, reasonable accommodations are available to qualified individuals with disabilities.

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն