Develandoo LLC

91061 Ընկերության էջի դիտումներ

60 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

90 ընդհանուր աշխատանքներ

Founded in 2014, Develandoo is an AI Innovation Lab, specialized in building early-stage companies. We are experts in building products for global companies and startups. We have 5 branches around the world (Germany, Armenia, USA, Belarus and Mexico), 30 products already launched and 100+ employees who form our strong team. In our ITaaS (Innovation Team as a Service) model, we help companies understand their data and create new revenue using Artificial Intelligence. In our CBaaS (Company Building as a Service) model, we work with early-stage companies by providing all of their engineering needs to reach product milestones. We’ve been recently listed in top 10 highly recommended B2B companies in Germany by Clutch.co. You can find publications about us and our products in international news agencies such as BBC, Emerce, EL DEBER, Venezuela al Dia, CASADOMO, Armenpress, Ecuavisa.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2014

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 18 Վարդանանց փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

OUR VALUES

Entrepreneurial

Don’t wait for someone else to build it. Working at Develandoo is a self-guided tour. We won’t hold your hand because we want you to take chances and bring new thinking to our team.

Inventive

Be bold, be beautiful. Build things that last. Every great product will have the imprint of the people who build it. Build it to last by making it great and different.

Impactful

You don’t need to have a lot to make a big impact. Every day we’re hustln’. Operating at web scale, we know that even small improvements can create big opportunities. Make it work.

Generous

Give more than you get. We believe in the power of communities to make a bigger impact. Develandoo itself is a community where learning from each other is a hallmark of success.

 

 

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Օտար լեզվի դասընթացներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Սպորտային փաթեթ

Կոնտակտներ

18 Վարդանանց փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37498856069