Develandoo LLC

87928 դիտում

23 հետևորդ

4 ակտիվ աշխատանքներ

55 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Develandoo LLC

Founded in 2014, Develandoo is an AI Innovation Lab, specialized in building early-stage companies. We are experts in building products for global companies and startups. We have 5 branches around the world (Germany, Armenia, USA, Belarus and Mexico), 30 products already launched and 100+ employees who form our strong team. In our ITaaS (Innovation Team as a Service) model, we help companies understand their data and create new revenue using Artificial Intelligence. In our CBaaS (Company Building as a Service) model, we work with early-stage companies by providing all of their engineering needs to reach product milestones. We’ve been recently listed in top 10 highly recommended B2B companies in Germany by Clutch.co. You can find publications about us and our products in international news agencies such as BBC, Emerce, EL DEBER, Venezuela al Dia, CASADOMO, Armenpress, Ecuavisa.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2014

Աշխատողների քանակը` 20-50

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (4)

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Օնլայն և տեղական թրենինգներ
Օտար լեզվի դասընթացներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Կորպորատիվ միջոցառումներ

Կոնտակտներ