Digi school

951 Ընկերության էջի դիտումներ

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` Հիմնադրամ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված թրեյնինգներ

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թրեյնինգներ։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն