EasyDMARC

23405 Ընկերության էջի դիտումներ

23 հետևորդ

3 ակտիվ աշխատանքներ

44 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2018

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 24 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (3)

EASYDMARC FEATURES AMONG TOP 5 EMAIL SECURITY COMPANIES

Armenian startup EasyDMARC has featured on the DMARC Software Market report, put together by independent analysts, as one of the world’s leading DMARC providers.

EasyDMARC offers solutions against email fraud and enhances email authentication (which decreases the probability of messages getting sorted into the spam box).

EasyDMARC’s solutions reduce the risks of financial and data loss for companies and increase the trust toward their domains.

https://itel.am/en/news/11839

DO YOU WANT TO KNOW HOW THE JOURNEY TO E-MAIL SECURITY STARTED AT EASYDMARC?

Tells the CEO & Co-Founder of EasyDMARC Gerasim Hovhannisyan:

Several years ago I had my wake-up call - a severe email phishing attack on one of the partner companies where I consult for information security. Within several hours I had to realize that the incident not only destroyed the seemingly safe security measures that I have designed but also caused financial and reputational damages to the company. Back then I went through an ordeal of exploring the most up-to-date email security technologies for several months. The deeper I dug and the more I tested various open source solutions and services, the more obvious it became that there is no single close-to-perfect solution that could give effective and sustainable results. This was the point when I realized we needed an all-in-one solution and we could get there by automating and setting up our own processes for e-mail authentication deployment. I asked Avag, a trusted colleague, a person who never gives up coding and automating relevant processes to team up with me. We had many ups and downs but we never hesitated that we are going to set this up for success and we will see the light at the end of the tunnel. 

At the end of 2017, Avag and I ended up with the first version of EasyDMARC which worked through CLI and solved many integration, ongoing analysis, and monitoring problems. We were very excited to see that we have created a very intuitive and integrated tool-set that covered all our frustrations that came from the existing solutions and most importantly, gave us a one-window solution for integrating and leveraging all existing e-mail security and deliverability protocols. 

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ուսում/թրեյնինգ արտերկրում
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Պարգեվատրում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Մերսում
Վճարովի ոչ աշխատանքային հավելյալ ժամեր

Կոնտակտներ

24 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37491001229
Loading
Loading