Ecwid by Lightspeed | Staff.am(am)

Ecwid by Lightspeed

1333 Ընկերության էջի դիտումներ

6 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

5 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2007

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Ecwid by Lightspeed

Founded in Montréal, Canada in 2005, Lightspeed is dual-listed on the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD).

With teams across North America, Europe and Asia Pacific Lightspeed is a leading provider of POS systems which helps Hospitality businesses (such as hotels, restaurants and golf-clubs) transform and unify digital and physical operations by enabling multichannel sales, expansion to new locations, global payments, financial solutions and connection to supplier networks.

We have opened two new locations in 2022 – Tbilisi and Yerevan and we’re extending our team there.

Join the team of driven, passionate changemakers powering small and medium businesses around the world!

Perks and benefits

Hybrid workplace and flexible schedule. We can work part at home and part at the office. We keep it safe for every member of our team, so if someone wants to work at our office he/she gets vaccinated or gets a certificate that proves he/she has antibodies for covid.

Onboarding. Our mentors and team leads are always ready to help and support colleagues. We have online courses and bootcamps to provide smooth integration with the company and its culture.

Mobility. We provide Macbooks for our team members so they can take it anywhere and work from any place.

Comfort. We provide monitors, comfortable chairs, computer mouse and everything that is needed to work from home or office.

Concierge service. If you need to meet someone at the airport, get delivery, even change tires on your car, we have a Team which will do that for you.

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն