Efusoft LLC

21671 Ընկերության էջի դիտումներ

9 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

14 ընդհանուր աշխատանքներ

EfuSoft LLC is a newly established and fast growing software development company and technology provider. It is a team of highly qualified professionals operating as financial software providers since 1999. More than 20 years of experience in the industry fired by passion towards delivering the most exceptional products and services to our partners – this is what made us who we are now. Due to enormous speed of growth, EfuSoft LLC is actively recruiting talented professionals to replenish its team of enthusiastic forward thinkers, who will help the Company to build up to the Company culture, its vision, goals and mission. It recognizes that the combined knowledge, skills and expertise of its employees are the key to its success and the Company is committed to ongoing professional development and personal growth. EfuSoft ensures that its employees are compensated fairly and competitively for their work. For more information, please visit: www.efusoft.com.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: Ayas 10/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Ayas 10/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(012) 434-444