Elate Real Estate

4485 Ընկերության էջի դիտումներ

6 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

4 ընդհանուր աշխատանքներ

Էլատե Անշարժ Գույքի Գործակալություն ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2010թ.-ին:

Ոլորտ` Ծառայություններ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2010

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37477040446