Energize Global Services

67243 դիտում

33 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

64 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Energize Global Services

Energize Global Services is a leading technological company empowering the digital revolution at the forefront of progress and innovation. Founded in 2007, EGS has proved to be a trustworthy partner and expert in the financial services software domain, working on major enterprise payment solutions.

We are looking to hire motivated, ambitious, and talented team members to join our growing global enterprise. Apply today to become a part of this dynamic world.  

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2007

Աշխատակիցների քանակը` 1500 և ավելի

Գտնվելու վայրը: 6/1 Abelian Street, AM

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Benefits & Perks

 • Highly competitive salary
 • Advanced health insurance package
 • In-house courses of English and French languages
 • Opportunities to participate in exchange programs abroad
 • Discount programs especially designed for EGS’ employees
 • 4x a week yoga classes 
 • In-house sport training center
 • Bus for transportation 
 • Unlimited coffee and tea
 • Corporate events and parties
 • Business trips, trainings

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Կոնտակտներ

6/1 Abelian Street, AM