Enterprise Rent-A-Car

23466 Ընկերության էջի դիտումներ

21 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

32 ընդհանուր աշխատանքներ

Enterprise Holdings Inc., through its regional subsidiaries, operates the Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental and Alamo Rent A Car brands via more than 9,600 fully staffed neighborhood and airport offices in more than 85 countries and territories.

Enterprise Rent-A-Car is the largest car rental brand in North America, with more than 5,800 offices located within 15 miles of 90 percent of the U.S. population. And in Europe, Enterprise Rent-A-Car is now available at more than 1,000 locations – including branches at all key airports and major cities – and operates a fleet in excess of 170,000 vehicles. 
Ոլորտ` Տուրիզմ/Հյուրընկալություն/Ժամանց
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2013

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 5/1 Հյուսիսային պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

5/1 Հյուսիսային պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37491376060