Envirotech

Envirotech

Ոլորտ` Ծառայություններ

29550 դիտում

3 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

13 ընդհանուր աշխատանքներ

Տեղադրված աշխատանքներ

Arabic Speaking Sales Representative

Envirotech

Մշտական
Երևան

17 Օգոստոս 2019

Անգլերեն Տիրապետող Վաճառքի Ներկայացուցիչ

Envirotech

Մշտական
Երևան

17 Օգոստոս 2019

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://envirotech.am

Հեռախոսահամար` (077) 585338

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Envirotech սոց․ կայքերում