EPAM Systems

50399 Ընկերության էջի դիտումներ

192 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

289 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Հիմնադրման տարեթիվ` 1993

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: 24 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

EPAM: STRIVING FOR EXCELLENCE IS IN OUR DNA

We reimagine the business through a digital lens. Our software engineering heritage combined with our strategic business and innovation consulting, design thinking, and physical-digital capabilities provide real business value to our customers through human-centric innovation.

By joining us, you become a part of a diverse team of 54,600+ engineers, designers, consultants and trainers who create meaningful solutions and products for the customers from various fields.

WHY EPAM ARMENIA?

  • EPAM is one of the largest IT companies in Armenia 

  • Our first engineering hub opened in 2014 in Yerevan and now we have a second in Gyumri 

  • We have 900+ talented technology specialists working in our offices and remotely  

  • Our fast-growing team works on global multidisciplinary projects for industry leaders and 280+ clients from ‘Forbes Global 2000’ list

  • Through our Training Center in Armenia, we are helping to grow the industry’s future technology experts, plus promote the growth of Armenia’s IT industry 

Արտոնությունների փաթեթ

Ճկուն աշխատաժամեր
Անհատական զարգացմանը խթանող միջավայր
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Աշխատակիցների բաժնետոմսերի գնման պլան
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Ծնողական արձակուրդ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

24 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37410600065