Evolution

41718 Ընկերության էջի դիտումներ

87 հետևորդ

6 ակտիվ աշխատանքներ

47 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2006

Աշխատակիցների քանակը` 10000 և ավելի

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (6)

Evolution Coming To Armenia

Evolution, leading international B2B developer and provider of products for the online gaming industry, is opening a broadcasting studio in Yerevan. The modern state-of-the-art studio will be part of the company global network of and serve online casino operators with all over the world with English speaking live dealer tables. With A-Z product development in-house, including design, software and technical development, Evolution is a pioneer, constantly aiming to push the limits of what has been done in terms of online user experience.

Evolution’s broadcasting units operate 24/7 and function like giant TV-studios in which employees lead the games and interact with players live in front of the camera. By entering the Armenian market, Evolution will create 100s of entry-level job opportunities for local youth in Yerevan and its surroundings.

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Սպորտային փաթեթ
Անվճար կայանում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Բիզնես գործուղումներ
Արտոնյալ քարտ

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն