Expper Technologies

5309 Ընկերության էջի դիտումներ

21 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

23 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 1a Չարենցի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

About Company

Who we are:

Expper Technologies, Inc. is an industry-leading health-tech company creating a state-of-the-art innovation that aims to revolutionize the healthcare industry and change the way care is being delivered. By developing cutting-edge technologies, the company aims to positively impact people's lives, provide a better experience for the patients and care providers, and improve the quality of care.

The company is the brainchild of Robin the Robot. Robin is a research-based child-friendly emotional support robot that reduces stress among pediatric patients and fosters cooperation between them and the medical staff. Learn more about Robin at robinrobot.co.

Our culture:

We are a culturally diverse and competent team with an aligned mission solving complex challenges and putting extraordinary standards in our work to provide the highest benefits to our customers, team members, investors, and the broader communities we serve.

At our company, we prioritize trusting and respectful relationships and strive to create an intellectually stimulating and motivating environment for work. We encourage our employees to work independently to foster their creativity. We hold a People-First company culture, striving to contribute to our employees' personal and professional development, recognize their quality work, and reward their performance.
 

Benefits and Perks:

  • Competitive salary
  • Flexible work schedule and day-offs
  • Full medical insurance package
  • Team building and corporate events 
  • Stock options
  • Referral bonus program
  • Performance bonus/reward
  • Complimentary coffee, tea, snacks, and other refreshments

Forbes: Robin The Robot Comforts Kids In Hospitals

Kids who stay in hospitals and have to undergo lengthy and sometimes painful treatment usually have a lack of appetite; some tend to be silent and apathetic. However, all the kids who have once interacted with Robin have shown interest in meeting it again. There were cases of improved appetite and an increase in cheerfulness after interactions with Robin. Medical practitioners also said Robin managed to engage children in a cooperative environment and make them more communicative, allowing hospital and clinic staff to perform their duties easier and with less frustration. 

 

World's 1st Emotionally Intelligent Hospital Robot

"Robin provides a near-human experience at a time where we are limited in having these relationships and these companionships, particularly in the hospital. Along with the subjective, we are also seeing some of the clinical and medical benefits, in terms of patients eating more, participating in activities, getting out of bed, and doing the things that we would like to see them do so that they recover quicker and are able to go to the usual activities as soon as possible," says Dr. Shant Shekerdimian, Pediatric Surgeon at UCLA Mattel Children's Hospital. 

 

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր

Կոնտակտներ

1a Չարենցի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499600907