FAST

86941 դիտում

110 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

73 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին FAST

Foundation for Armenian Science and Technology (FAST) is conceived as a comprehensive platform to foster technological and scientific breakthroughs in Armenia.

FAST aims to revive the country’s strong Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) traditions, establishing a favorable regime for the innovative environment, fostering science and technology education, and actively developing a venture capital ecosystem.

One of the most pivotal tasks of FAST is to engage tech and scientific communities in raising the profile of Armenia as a hub for technological and scientific discoveries and developments.

Note: Employment decisions are made without regard to race, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability or other characteristics protected by law.

Ոլորտ` Հիմնադրամ
Ընկերության տեսակը` Հիմնադրամ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, 1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, 1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37460740044