Gain | Staff.am(am)

Gain

203 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Խնդրում ենք CV-Ն ուղարկել info@gain.am էլ․ հասցեին։

Ոլորտ` Ներկրում/Արտահանում/Առևտուր
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2022

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Միքայել Նալբանդյան116, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

Միքայել Նալբանդյան116, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37496624270