Gold Center

3531 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

4 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Օնլայն Ծառայություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2023

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Khorenatsi 15, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Khorenatsi 15, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37444999750