Granatus Ventures

7810 Ընկերության էջի դիտումներ

13 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

11 ընդհանուր աշխատանքներ

We are the first venture capital firm to provide investment, expertise and networks to startups worldwide that leverage Armenia's potential as an emerging technology hub
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն