GSC LLC | Staff.am(am)

GSC LLC

1523 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

4 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Վարդան Աճեմյան փող., 18 շենք, շինություն 44, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Վարդան Աճեմյան փող., 18 շենք, շինություն 44, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37455990991