G'SOLUTIONS

425 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

We are a big company full of highly enthusiastic people engaged in software development. Our team consists of hard-working, innovative, and qualified specialists – software engineers, UX/UI designers, IOS developers, Android developers, etc. We accept any challenges in agile software development and end up overcoming them with honor. G’solution family is always there for every new opportunity of making the Tech Industry better. With the help of our highly responsible team members, full of tech flow and alternatives to the hardened procedures in the world of technologies, our company improves the efficiency of internal processes and saves time. Nothing can stop us when we are on the go.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 3 Նաիրի Զարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

3 Նաիրի Զարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37498211781