Hexact | Staff.am(am)

Hexact

14862 Ընկերության էջի դիտումներ

18 հետևորդ

9 ակտիվ աշխատանքներ

142 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Moskovyan 3 str., 5th. floor, Yerevan, Armenia, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (9)

Hexowatch

Hexact, Inc. has launched a new and improved version of Hexowatch featuring a brand new UI and platform improvements including: upgraded crawling, browser tech and an optional residential proxy add-on, ideal to monitor websites that employ more complex countermeasures or to check pages from over 80+ different locations around the world.

Hexowatch empowers over 30,000 users, performing over 6 million monitoring checks daily. On average, paid customers save over 31 hours a month by automating change monitoring via Hexowatch.

Hexact signs 3-year Cloud commitment agreement with SADA and Google Cloud

Hexact, a leader in change detection, web monitoring and work automation,  has signed a 3 year Google Cloud commitment with SADA as the foundation of the company’s growth and innovation. Hexact also joined the Google Cloud Build Program and Google Cloud Partner Program. 

 

Join Us!

A quick peek behind the scenes at our epic team and offices.

Don’t forget Hexact offers a fast paced environment, healthcare benefits, employee stock options and more.

 

To check out more about our job openings: www.Hexact.io 

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ճկուն աշխատաժամեր
Տարեկան պարգևավճար
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Lucky Carrot
Պարգևատրման համակարգ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

Moskovyan 3 str., 5th. floor, Yerevan, Armenia, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն