HNet LLC

31602 Ընկերության էջի դիտումներ

32 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

49 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(010) 547-320