IFCMARKETS.CORP.

108419 Ընկերության էջի դիտումներ

74 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

159 ընդհանուր աշխատանքներ

IFCMARKETS. CORP. is involved in development and implementation of new effective projects in the field of financial technologies for more than 10 years. The activity of IFCMARKETS. CORP. meets unified requirements set by international legislation for providing brokerage and financial services, and is incorporated in British Virgin Islands (BVI). Programming and consulting subdivision of the corporation is operating in Armenia starting from 2012.

IFCMARKETS. CORP. employs about 100 of the brightest minds, and we are proud to continue to grow our team globally. So, we welcome passionate and creative talents to join our teams in Cyprus, Moscow and Yerevan. We also provide a distance work for professionals from more than 100 countries worldwide.

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2006

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: 18 Արշակունյաց պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

18 Արշակունյաց պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37455424434