IFCMARKETS.CORP.

62811 դիտում

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 50-200

Հիմնադրման տարեթիվ` 2006

5 ակտիվ աշխատանքներ

48 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին IFCMARKETS.CORP.

IFCMARKETS. CORP. is involved in development and implementation of new effective projects in the field of financial technologies for more than 10 years. The activity of IFCMARKETS. CORP. meets unified requirements set by international legislation for providing brokerage and financial services, and is incorporated in British Virgin Islands (BVI). Programming and consulting subdivision of the corporation is operating in Armenia starting from 2012.

IFCMARKETS. CORP. employs about 100 of the brightest minds, and we are proud to continue to grow our team globally. So, we welcome passionate and creative talents to join our teams in Cyprus, Moscow and Yerevan. We also provide a distance work for professionals from more than 100 countries worldwide.

Տեսնել ամբողջը

Փակել

Տեղադրված աշխատանքներ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ https://www.ifcmarkets.com/

Հեռախոսահամար` (010) 529-950

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն