iFixGroup

3389 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

3 ընդհանուր աշխատանքներ

iFix Group is a full-service software partner, capable of developing, marketing, and maintaining both web and portable applications. The company provides IOS, Android and Web application development services. Integration, marketing, SEO and maintenance services are also available to the clients.

Our strong technical team is supplemented by a similarly strong management team. Utilizing our experience, we quickly bring an appropriate context to your business requirements and deliver a sustainable IT solution. At iFix Group, our clients are our partners. We believe in fewer more intimate client relationships and sustained organic growth in our business.

We are in the matter of making long-term partnership with our customers. Transparency, robust project management and seamless communication are the foundation of our services.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2012

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 59 Կոմիտասի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

59 Կոմիտասի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37491570150