Imagenomic

1069 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

4 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2004

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 80 Տիգրան Մեծի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

ABOUT US

Imagenomic, LLC is a privately held, independent software vendor specializing in digital imagery enhancement solutions. Using our proprietary patented algorithms, we are focused on creating high-performance software tools for retouching, noise and artifact removal, sharpening, and other image correction and enhancement processes. Our award-winning products have been acclaimed by our global customer community and industry peers for their superior processing speed, picture quality, and overall ease of use.

Desktop editions of our products come in both standalone and plugin versions for industry-leading image editing applications and feature intuitive controls for both consumer and professional-level users. Our Software Development Kit (SDK) extends Imagenomic innovations into third-party products and vertical industry applications

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Բժշկական ապահովագրություն
Կրթության վճարի փոխհատուցում
Ճկուն աշխատաժամեր
Սպորտային փաթեթ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Անվճար կայանում
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը

Կոնտակտներ

80 Տիգրան Մեծի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն