InnLine

15166 Ընկերության էջի դիտումներ

8 հետևորդ

3 ակտիվ աշխատանքներ

59 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (3)

About Innline

Who we are ?

Innline  has brought together leading specialists of the tech field. Relying on the industry best practices we deliver full-cycle software development services for diverse businesses. We provide solutions started from designing and developing products to ensuring the quality of your product thorough manual and automated software testing. Our designers, developers, engineers, business analysts are dedicated to ensuring that your business benefits from the software we develop.

 Located in Armenia (Yerevan) we use the best traditions of Armenian programming to create advanced quality products for our worldwide partners. We strongly believe that the user-focused approach is the key driver to the development and success of the project. Our mission is to create innovative software solutions that will help businesses grow.

Our Mission

Our mission is to take the user experience to new heights, exceed all expectations and be the inspirer of innovation, bring innovative solutions that reincarnate the realm of technological progress.

  • Strong team
  • Diversified expertise
  • Unique approach
  • Out-of-bounds approach

Our Values

Our values are based on the desire to create an excellent product and have a pleasant working environment. The formation of values and corporate norms begin from the day our team was created and continue to this day.

  • We value and develop a strong team, realizing that collective efforts lead to the best results.
  • We strive to create an inspiring and supportive environment where every team member feels important and valued.
  • We value the creative freedom and individuality of each team member. We encourage ideas, initiative and independence so that our employees can show their potential and achieve better results.
  • We provide opportunities for professional and personal growth, encourage self-education and support the development of skills and competencies.
  • We strive for high quality in everything we do. We adhere to strict standards and processes to ensure quality in our work, products and services while meeting the needs and expectations of our customers.
  • We are constantly exploring new technologies and ideas to be at the forefront of innovation. We encourage creativity and provide revolutionary solutions that help our clients thrive and successfully adapt to a changing world.

 

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Պարգեվատրում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր

Կոնտակտներ

3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Loading
Loading