Inomma LLC

12855 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

20 ընդհանուր աշխատանքներ

Who we are

At Inomma, we are partnering with one of the world’s largest mobile gaming companies, and delivering Web portals for their games as well as developing new games in their portfolio.

As a growing company, we are looking for outgoing, flexible, and result-driven professionals, who strive for continuous learning and development and contribute to the company's success.

We offer a safe and healthy working environment, where every employee is appreciated and valued.

Our policy of employment 

Inomma is committed to equal employment opportunity regardless of race, color, religion, sex, national origin, age citizenship, marital status, disability status, or other protected status.

Our core values

  • Life-long learning and development
  • The success of one is the success of all
  • Create meaningful value for our customers
  • Respectful and empathetic work environment
  • Care for the world around - live a greener life
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Paruyr Sevak 9, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Պարգևատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Զվարճանքի ժամ
Սպորտային փաթեթ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր

Կոնտակտներ

Paruyr Sevak 9, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499750175