Insource

4925 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

10 ընդհանուր աշխատանքներ

Insource is a software development company where gets together talented engineers for creating the best loyalty system. Our products based both on web and mobile platforms.
Our products:

  • Amazing loyalty app "Idplus", which supports IOS and Android platforms. Id plus makes purchases more profitable and attractive.
  • Desktop app for making easy and fast payments, providing cashbacks and bonuses.
  • Web platform for business partners - helps to create and manage different loyalty programs and monitoring results and efficiency.

This is only a part of our great team achievements. We are community of very different and crazy people, who have many big and bright ideas to develop. For achieving these ideas we want fresh talented members to join us and get enjoyment of making qualitative products.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 23 Թումանյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

23 Թումանյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն