Intech

1060 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Intech is a growing system Integrator Company founded in 2018 for the customers who are always looking for smart approach.
Our vision is to develop advanced solutions in systems integration. We design up highly efficient and safe facilities for our customers. 
 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2018

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 1 Բուդաղյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Բիզնես գործուղումներ

Կոնտակտներ

1 Բուդաղյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37411555830