Invest in AM CJSC

910 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Invest in AM Business Platform is a brand new platform bridging investment projects in Armenia with potential investors, as well as local producers with distributors and buyers. The company covers works with more than 1000 investors and distributors from abroad. The platform has AI-based built-in tools, as well as newly developed tools of tax calculator and export potential calculator.  The company's premises is on Yerevan's Hanrapetutyun Street: an old black tuf building from 1918 which has now been fully renovated. 

Ոլորտ` Ներդրումների կառավարում
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2018

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 39a Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

39a Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն