ITshare Global

2242 Ընկերության էջի դիտումներ

3 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

17 ընդհանուր աշխատանքներ

IT Share Global is a software provider based in Yerevan, Armenia. Our company's primary products are various forms of software technologies, distribution and software product development.

Our goal is to make the software industry a better place.

 

 

Why Work at the IT Share Global:

  • Full time employment
  • Career growth opportunities
  • Competitive salary
  • Positive work environment and unique culture
  • Benefits
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2021

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն