Joomag

112246 դիտում

82 հետևորդ

7 ակտիվ աշխատանքներ

81 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Joomag

Founded in 2009 by Ruben Vardanyan, Gurgen Ghukasyan, David Aslanyan and Vahram Darbinyan, Joomag is the pioneer in offering rich interactivity in digital publishing and a leader in digital publishing services. We provide integrated (all-in-one) solutions for publishing, distributing, tracking and monetizing publications, creating digital interactive magazines, newsletters, blogs, catalogs, brochures, e-books, etc.

 

Our services are available through an online viewer, the design, and functionality of which has been pretty well worked out. Moreover, we provide complete marketing solutions for publishers to be able to boost their magazines and for customers to engage more readers in the future.  

 

Thanks to our team spirit and attitude towards our day-to-day responsibilities, we have over 500 000 publishers worldwide and tens of millions readers. By the way, among the publishers are not only individual users but also media giants and successful companies, such as Huffington Post, Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, Vogue and many others. Those publishers use Joomag platform for creating their weekly magazines from scratch.  

 

We have offices in San Jose (Silicon Valley), Munich, Moscow and Yerevan.

Learn more on Joomag's perks and benefits -What it likes to work at Joomag? 
Meeting-conversations with Joomagers        - Joomag Armenia Coverage 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2009

Աշխատողների քանակը` 50-200

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ

Կոնտակտներ

(055) 877-955
https://www.joomag.com/