Keywords Sperasoft, LLC

2034 Ընկերության էջի դիտումներ

11 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

12 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 17 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

About us

We specialize in:

  • Game Development - Game Development is our core competency. We collaborate closely with our partners, assisting them throughout the whole process of developing high quality AAA titles. We offer full product (SKU) and co-development services using our full spectrum of in house production talent, experience, and ideas to deliver our partners’ games on time, within budget and at the highest quality possible.
  • Game Porting - Our broad expertise in game development across multiple platforms gives us the experience and insight to provide cross-platform porting and adaptation services. Big or small, single or multiple platforms are not a problem. We will work with our clients to ensure the best adaptation possible.
  • Engineering​​​​​​​Sperasoft offers a wide spectrum of engineering and QA competencies to handle production needs throughout all development stages of a project. Our teams have a wide range of expertise in engine customization, tools development, middleware development, back end technologies, and QA/testing.

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Հագուստի կոդի բացակայություն
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ

Կոնտակտներ

17 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն