Khachaturov Group

3115 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` e-Commerce
Հիմնադրման տարեթիվ` 2000

Աշխատակիցների քանակը` 1500-2000

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն