Khagheri Antar | Staff.am(am)

Khagheri Antar

249 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

1 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Ереван, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

Ереван, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն