KINDDA | Staff.am(am)

KINDDA

367572 Ընկերության էջի դիտումներ

359 հետևորդ

26 ակտիվ աշխատանքներ

829 ընդհանուր աշխատանքներ

Մենք միջազգային ՏՏ ընկերություն ենք, որի գլխավոր գրասենյակը գտվում է Իռլանդիայում: Արդեն ավելի քան 5 տարի է մեր պրոֆեսիոնալ անձնակազմը մշակում է նախագծեր այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են fintech, social media և e-commerce:

Մեր թիմը ոչ միայն մեր ընկերության, այլ նաև ամբողջ աշխարհի թվային տեխնոլոգիաների ապագան է: Միացիր մեր թիմին և իրագործիր մտահղացումներդ տեխնոլոգիաների աշխարհում:

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Բաղրամյան 53, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (26)

OUR PRODUCT: KINDDA

Kindda is a platform for creating and watching short videos and photos. Kindda app uses machine learning to analyze user interests and interactions to display a personalized recommendation feed to each user.

The app is equipped with the functions of a professional photo/video editor to create unique content. Users of the app can overlay music tracks in the background, speed up and slow down videos, apply filters, add text and stickers to their videos and photos.

Vision

Becoming the best global platform for discovering talents and showing them to the world.

Mission

 • Becoming a platform for easily discovering talents and showing them to the world.
 • Giving an opportunity to every user to be rewarded for their talent.

The values that guide us to provide the best product:

 • Quality - High quality & excellent functioning app 
 • Simplicity - Easy to use
 • User-friendly - Comfortable & accessible
 • Engaging - Generates a desire to come back 
 • Rewarding - Rewards for everyone

 

OUR PRODUCT: MOONS

Moons your personal satellite in the finance world. 
Moons is an e-wallet that provides a wide range of financial management features. Everything you need is in one app.  

Moons features:

 • make any payments
 • transfer money to other users through banks and/or inside the Moons app 
 • cash out at local banks and/or at the Moons head office
 • attach your bank cards to your Moons wallet and make all the necessary transfers and payments using the cards
 • get benefits from using unique co-branded bank cards

Moons’ advantages:

 • user-friendly and intuitive interface
 • fresh design
 • social components integrated into the app, such as chats

We are proud of the product that we have worked out:

 • full-cycle product development in one company 
 • our own banking software and customer development 
 • 2 licenses that are necessary to launch the product: the license for transferring funds and the permission for the issue and circulation of electronic money

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Պարգևատրման համակարգ
Բիզնես գործուղումներ

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

Բաղրամյան 53, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37460544000