Krisp | Staff.am(am)

Krisp

108944 Ընկերության էջի դիտումներ

124 հետևորդ

10 ակտիվ աշխատանքներ

217 ընդհանուր աշխատանքներ

Krisp's Speech Enhancement technology significantly removes background noise from a real time conversation. The technology is based on a patentable novel approach and leverages Deep Neural Networks. Krisp's specially designed Deep Neural Network is trained to recognize Noise in Audio and remove it without impacting the Human Speech. Our Team Consists of AI, Software Engineers, bunch of PhDs in Math/Physics and others. Website։ https://krisp.ai

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 5 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (10)

Krisp snags $5M A round as demand grows for its voice-isolating algorithm

Krisp’s smart noise suppression tech, which silences ambient sounds and isolates your voice for calls, arrived just in time.
The company got out in front of the global shift to virtual presence, turning early niche traction into real customers and attracting a shiny new $5 million Series A funding round to expand and diversify its timely offering.

Article: https://tcrn.ch/2C6Sctn

#WorkFromHome. Krisp-ի լավագույն փորձը

Krisp-ի արձագանքը COVID19-ին

Experience Krisp’s unique culture with us!

Learn about Krisp’s unique culture first-hand! Watch our team sharing their experience and get inspired by the opportunities.

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Ծնողական արձակուրդ
Ընտանիքի անդամների ապահովագրության հնարավորություն արտոնյալ պայմաններով

Կոնտակտներ

5 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն